BM referater

Referat af bestyrelsesmøde i Rørvig Bådejerforening den 4. februar 2022 

Pernille Rosenstand (fraværende) 

1. Referatet af 2.sep. 2021 blev godkendt.  

2. Rørvig havneråd: Henrik Stig indstilles til brugerrådet - som peger på Søren Hougaard som medlem af havnerådet. Henrik kontakter havnefogeden vedr. bruger udvalg.

3. Nyhedsbrev: Henrik sender nyhedsbrev til medlemmerne. 

Det blev også vedtaget at lægge bestyrelsesreferater op på RB hjemmeside  

4. a: Status: Tage fremlagde regnskab 2021. Beholdning på konto = 917,99 kr.

Tage sender opkrævning pr. mail ultimo februar. 

4. b: Hjemmeside (webhotel) betalt. Tage tilbyder at forsøge at oprette lukket facebookgruppe. 

5. Eventuelt: Henvendelse fra medlem vedr. pladslejeperiode er ændret: 15/11 til 31/10 altså forkortet 14 dage. Hvornår er det sket?  

Nyt møde 6/4 kl. 1930 hos Tage, Søndervangsstien 2, 4581 Rørvig.

Venlig bådejerhilsen Carsten Petersen, referent