Rørvig havn en tidlig dag i mai

Rørvig havn en tidlig dag i maj

Udvikling

Vi arbejder for at Rørvig Havn skal udvikles til fordel for sejlerne. Målet er at gøre havnen til den mest eftertragtede havn i fjorden. Følg med i kommunens planer her.

Bådeliv

Der skal være plads til ejere af motorbåde, sejlbåde, joller, gæster og klubber med maritime formål

Vedligehold

Vi mener at gode forhold for reparationer, vedligehold og opbevaring under bedst mulige miljømæssige forhold, skal prioriteres

Seneste nyt

Fælles søsætning af vores både. Tilmeldingsmail udsendes primo marts til foreningens medlemmer med båd. Hvis du ikke modtager en mail kan du tilmelde din båd på mailadressen info@roervig-baad.dk.  Oplys Navn, Bådnavn og pladsnr. samt mail og telefonnr.


Som vanligt vil vi hjælpes ad med søsætningerne og indtager lidt kaffe og brød i løbet af formiddagen.


Vel mødt.

21. april 2024

3. april 2024

Emne: Informationsmøde om Rørvig Havn, 3. april 2024


Kære interessent på Rørvig Havn

 

Rørvig Havns Brugerråd inviterer til møde for alle interessenter, naboer, foreninger, lejere og grundejere. 

 

Mødet bliver afholdt onsdag den 3. april 2024 kl. 19.00 i Rørvig Sejlklubs lokaler. 

 

Brugerrådet vil orientere om rådets arbejde det seneste år samt planer og projekter på havnen i den kommende tid. 

  

Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages gerne på mail (sorenhougaard@gmail.com ). 

 

Dagsordenen for mødet: 

 

  1. Velkommen ved mødeleder af brugerrådsmedlem Puk Kejser
  2. Brugerrådets arbejde det seneste år, ved brugerrådsmedlem og havnerådsmedlem Søren Hougaard
  3. Investeringer i Rørvig Havn, fase 1 og 2  ved Havnefogede Steen Hansen
  4. Investeringer i Rørvig Havn den næste fase, ved brugerrådsmedlem og havnerådsmedlem Andreas Nielsen
  5. Orientering om diverse tiltag på havnen, ved andre relevante personer 
  6. Afslutning

 

Med venlig hilsen

Brugerrådet for Rørvig Havn 

Jan Rasmussen – Rørvig Bådelaug

Søren Hougaard – Rørvig Fiskeklub

Henrik Stig Pedersen – Rørvig Bådejerforening

Puk Kejser – Rørvig Helårsbadere

Stine Brandt Bendixen – Rørvig Sejlklub

Carsten Meilsøe – Rørvig Kajakklub

Andreas Nielsen – Rørvig Fisk & Røgeri

Søren Lund – Formidlingscenter Fisk og Fjord Rørvig

7. Oktober 2023

Fælles bådoptagning blev afviklet i fin stil med mange fremmødte fra mogenstunden. Det var desuden irimeligt godt vejr og hele formiddagen var der fin hjælp til alle, med klargøring til afmontering af master og kørsel af master væk fra optagningspladsen. Det bevirkede at optagningen forløb hurtigt og at der hurtig blev plads til andre brugere som skulle passere optagningspladsen.

Tak til alle som gav en hånd med :-)

18. September 2023

Udsigt til modernisering af havnen i form af flydebroer mm.

Læs mere i seneste referat fra Brugerrådet på kommunens hjemmeside her


Du kan se et modtaget forslag på flydebroer her.

Der er kun tale om et tilbud, men du kan få en ide og de igangværende planer.