Resultater af Foreningens indsats

 

Vinteropbevaring

Tidligere ville Havnen at al vinteropbevaring skulle være i Nykøbing Havn. Efter foreningens henstilling tillades nu vinteropbevaring i Rørvig. Vandhaner og el-bokse er etableret.

Rampe

Rampe ned til bådplasserne ved kongebroen i stedet for trapper er etableret efter Foreningens forslag

Redningsstiger

Nye redningsstiger af rustfrit stål er blevet monteret

Masteskur

Masteskur er blevet bygget efter forslag fra Foreningen

Tømning af holdingtanke

Anlæg for tømning af holdingtanke er etableret

Servicekaj

Kajen på sydmolen er blevet til servicekaj og skilte med fortøjning forbudt er opsat 

OPGAVER UNDER BEHANDLING

Herunder er emner til havneforbedrinng, som nuværende havnebrugere og bådejere har fremført.

De enkelte emner er af bestyrelsen fundet relevante til debatten om havne-udviklingen, og vil løbende blive ajourført med hensyn til planlægning og udførelse.

Begrænsning af tilrejsendes parkering i havnen og reserveret plads til sejlernes parkering

I månederne juni, juli og august er der megen trafik ud til den lille plads ved siden af kajakklubben. Foreningen mener at denne trafik må begrænses og at pladsens forbeholdes jollesejlere, dog således at sejlerne kan komme derud med last til bådene.

Bølger under Kongemolen

Ved østlige vinde opstår meget kraftig strøm og bølger under Kongemolen. Til tider så meget at master slår sammen. Foreningen mener at dette må forhindres

Flere fortøjningspæle ved gæstepladserne

Ved gæstepladserne er der meget langt mellem fortøjningspælene. Dette fører til unødvendige vanskeligeheder ved fortøjning og afsejling. Foreningen mener at der med fordel kan være flere pæle.

Begrænsning af antal badende på sydmolen

Foreningen Rørvig Vinterbadere har bygget omklædningshuse på søndre mole. Disse huse benyttes sammen med den offentlige badebro i stigende grad om sommeren til gene for bådejere med fast plads og gæstesejlere der generes af støj om natten. Foreningen mener at antal badende må begrænses for eksempel ved at det gamle badested ved Vikingestien renoveres.

Servicekaj og mastekran

Efter at den gamle mastekran blev nedtaget har Foreningen arbejdet for at der etableres en servicekaj med mastekran. Foreningen er bekendt med at havnen arbejder med en ny plan som inkluderer sejlernes ønsker

Slæbested

Det eksisterende slæbested fungerer ikke særlig godt og Foreningen har fremført at slæbestedet bør udbedres ved mudring og ny stejlere søsætningsflade. Foreningen er bekendt med at havnen arbejder med planer om at udbedre dette.

Støvplage

Havnens parkeringspladser er belagt med grus. I tørre perioder støver parkeringspladserne voldsomt og det er til stor gene for bådejerne, som oplever at dere både bliver unødigt tilsvinede af støv. Foreningen ønsker at parkeringstilbudet i havnen bliver reduceret og bliver behandlet med ikke støvende belægning. Foreningen er bekendt med at Havnen har planer om at udbedre forholdene.