Om foreningen

I 2011 blev arbejdet med en fremtidig masterplan for Rørvig havn sat igang.  “Alle”, der havde med havnen at gøre, blev bedt om deres mening. Klubber, restauranter, kiosker og lignende fik lov til at komme med sine meninger. Dog ikke bådejerne, som stort set er de eneste, der betaler til havnens drift, blev hørt. En gruppe bådejere syntes det var for galt at de ikke fik lov til at fremføre deres mening og derefter stiftede de Rørvig Bådejerforening for at have et politisk talerør.

 

Rørvig Bådejerforening

CVR nr : 34640025

Stiftet år 2012

Adresse: Rørvig Bådejerforening, Adresse tilgår,  email rorvigbaad@os.dk

Bank: Dragsholm Sparekasse. Bankkonto 0537 0000769428

 

Bestyrelse fra 26. maj 2021

Henrik Stig Pedersen, Uhlendorffs Allé 5, 4581 Rørvig, Formand

Søren Hougaard, Strædet 20, 4581 Rørvig, Næstformand

Tage Nielsen, Søndervangsstien 2, 4581 Rørvig, Kasserer

Carsten Petersen, Søndervangsvej 35, 4581 Rørvig, Sekretær

Michael Meinert Jensen, Vestervangen 3, 4581 Rørvig, Medlem

Suppleanter:

Marianne Petersen, Toldbodvej 56A, 4581 Rørvig

Pernille Rosenstand, Holstvænget 6, 4581 Rørvig,

Esben Haugland, revisor

Lone Nielsen, revisor suppleant